donderdag 20 oktober 2016

Aandacht voor jouw schaduwkant

We leven in een tijd waar steeds sneller en vaker veranderingen plaatsvinden. Door deze veranderingen (omstandigheden) of door de mensen in onze omgeving, worden we geconfronteerd met onze schaduwkant.

Let maar eens op wanneer je negatieve gevoelens bij jezelf signaleert. Het is makkelijk om een ander daar de schuld van te geven maar wanneer je jouw verantwoordelijkheid neemt en verder kijkt dan je neus lang is dan ontdek je mogelijk iets over jezelf en over jouw schaduwkant.

Onze schaduwkant laat zich niet langer onderdrukken en verbergen. Dit is nodig om een beter begrip en een groter bewustzijn te creëren.  Het maakt een einde aan onze illusies en toont ons de waarheid. Niet altijd leuk of fijn maar wel nodig.

Negatieve gevoelens komen naar boven. Het is een soort herstructureren van onze overtuigingen en van ons doel. Het maakt dat we het grotere geheel beter gaan zien en de onderlinge verbondenheid.

Je kan je eigen schaduwkant ook in de wereld om je heen zien als een projectie. Zo buiten, zo binnen. Leugens en misstanden komen steeds meer aan het licht.

Het is tijd om onze maskers af te doen, ons niet langer beter voor te doen dan we zijn, onze echte kleuren laten zien! (ook de schaduwkant).

Dan kunnen we nieuwe mogelijkheden en vreugde ervaren. We kunnen ervoor kiezen om ons te verbinden met de mensen om ons heen, de natuur en het grotere geheel te zien.

Verzamel moed, sta je mannetje, laat je ballen zien! Zonder te overdrijven dus zonder te domineren, controleren of manipuleren. Maar bewaak wel je grenzen, sta in je kracht en neem de leiding over je eigen leven en leef intens.

Door je schaduwkant te onderdrukken en je anders voor te doen dan je bent verspil je veel energie. Leer jezelf kennen, word vriendjes met jezelf. Zo kan je jezelf beter verbinden met anderen, verspil je minder energie, je krijgt juist meer energie en je voelt je vrijer dan ooit!

www.m-pulse.nl "Haal het beste uit jezelf en geniet volop!"

maandag 13 juni 2016

Omgaan met negatieve gevoelens


 Inspiratie uit het boek van Eckhart Tolle, De nieuwe aarde.

Negatieve gevoelens komen altijd voort uit de weigering om je eigen pijn onder ogen te zien. Het is een dekmantel en daarom is het vaak moeilijk om in het NU te leven. Je bent bang voor je eigen pijn.

De oplossing is om jezelf niet langer te identificeren met je pijn en met je denken. Even afstand nemen, aanschouwen en luisteren naar wat de pijn jou wil vertellen. Het zijn signalen dat je wellicht bepaalde dingen beter anders kunt doen.

Ophouden met oordelen en weerstand bieden. Het is wat het is. Iemand accepteren zoals hij is zonder oordeel of zonder de wens hem te veranderen. Niet langer slachtoffers/daders en aanklagers/beschuldigers. Relaties zijn er niet om je gelukkig te maken maar om je bewust te maken.

Leer jezelf te uiten zonder te beschuldigen, geef elkaar de ruimte. Door je niet langer te verzetten, wordt geluk niet langer bepaald door wat er om je heen gebeurt. Hierdoor ervaar je veel meer rust in jezelf.

Negativiteit komt dus altijd doordat je jezelf verzet:
-       Je wilt iets wat er niet is
-       Je wilt iets kwijt wat er wel is

Negativiteit verandert niets aan de omstandigheden maar houden deze juist in stand.

Jezelf overgeven is trouwens iets heel anders dan er in berusten.
Wanneer iets ongewenst is maak je er op dit moment van los en geef je over. Het is wat het is. Stel jezelf dan de vraag wat je kunt (wil) doen om het te veranderen.