maandag 13 juni 2016

Omgaan met negatieve gevoelens


 Inspiratie uit het boek van Eckhart Tolle, De nieuwe aarde.

Negatieve gevoelens komen altijd voort uit de weigering om je eigen pijn onder ogen te zien. Het is een dekmantel en daarom is het vaak moeilijk om in het NU te leven. Je bent bang voor je eigen pijn.

De oplossing is om jezelf niet langer te identificeren met je pijn en met je denken. Even afstand nemen, aanschouwen en luisteren naar wat de pijn jou wil vertellen. Het zijn signalen dat je wellicht bepaalde dingen beter anders kunt doen.

Ophouden met oordelen en weerstand bieden. Het is wat het is. Iemand accepteren zoals hij is zonder oordeel of zonder de wens hem te veranderen. Niet langer slachtoffers/daders en aanklagers/beschuldigers. Relaties zijn er niet om je gelukkig te maken maar om je bewust te maken.

Leer jezelf te uiten zonder te beschuldigen, geef elkaar de ruimte. Door je niet langer te verzetten, wordt geluk niet langer bepaald door wat er om je heen gebeurt. Hierdoor ervaar je veel meer rust in jezelf.

Negativiteit komt dus altijd doordat je jezelf verzet:
-       Je wilt iets wat er niet is
-       Je wilt iets kwijt wat er wel is

Negativiteit verandert niets aan de omstandigheden maar houden deze juist in stand.

Jezelf overgeven is trouwens iets heel anders dan er in berusten.
Wanneer iets ongewenst is maak je er op dit moment van los en geef je over. Het is wat het is. Stel jezelf dan de vraag wat je kunt (wil) doen om het te veranderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten